Služby

NAŠE SLUŽBY:  • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

  • sprostredkovanie prevodu členských práv a povinností pri družstevných bytoch,

  • zabezpečenie informácií o požadovanej nehnuteľnosti,

  • príprava a vyhotovenie všetkých typov zmlúv a návrhov na vklad do katastra nehnuteľností,

  • zastupovanie klienta pri rokovaní so zmluvnými partnermi, katastrom nehnuteľností a inými úradmi,

  • poradenstvo pri výbere hypotekárneho úveru v rámci kompletnej ponuky na Slovenskom bankovom trhu,

  • evidovanie záujemcov o kúpu, respektíve nájom do databázy,

  • obhliadka a dokumentácia nehnuteľností,

  • zaradenie nehnuteľnosti do databázy a vytvorenie ponuky,

  • aktívne vyhľadávanie záujemcov o nehnuteľnosť, obhliadky a rokovania s nimi,

  • prezentácia nehnuteľností na najväčších internetových realitných serveroch a inzercia v tlačených médiách, priama ponuka klientom evidovaným v našej databáze,

  • asistencia pri preberaní a odovzdávaní nehnuteľnosti.


AKO PRACUJEME:  • na zmluvnom, prípadne na nezmluvnom základe,

  • ponúkame len nehnuteľnosti, ktoré sme si vopred preverili a obhliadli,

  • ponuky a dopyty našich klientov dôsledne evidujeme,

  • klient zaplatí províziu len v prípade, ak jeho zakázku úspešne zrealizujeme, t.j. klient neplatí vopred a ani počas zákazky,

  • výšku provízie dohodneme vopred a predstavuje cca. 3% - 5% zo zrealizovanej kúpnej ceny, alebo v prípade prenájmu je to obvykle vo výške 1 až 3-mesačného nájmu. Výška odmeny sa odvíja od finančného objemu realizovaného obchodu, kde sa nehnuteľnosť nachádza a či ste naše služby využili prvý krát, alebo ste náš stály klient. Neplatí to pri zahraničných nehnuteľnostiach, v takom prípade je dohoda individuálna.